Corte degli Agostiniani: Napoli e Jazz

15/07/2021